Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»financiën»particulier - BTW

Particulier - BTW

Omdat u als particulier met zonnepanelen energie levert aan uw energieleverancier, wordt u door een uitspraak van het Europese Hof aangemerkt als ondernemer voor de BTW. Dit houdt in dat u de bij de aanschaf van uw zonnestroomsysteem betaalde 21% BTW terug kunt vragen. Wel moet u het eerste jaar BTW betalen over de geleverde stroom, hiervoor hanteert de belastingdienst een vast bedrag per kWp, meestal is dat onder de € 120,-.

Om de BTW terug te krijgen moet u een serie handelingen doen die op de website van de belastingdienst uitgebreid beschreven zijn. Voor de duidelijkheid: u hoeft zich niet in te schrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel, deze BTW-teruggave heeft ook helemaal niet te maken met uw inkomsten- of loonbelasting.
Zie www.belastingdienst.nl > Btw > Hoe werkt de btw? > Voor wie geldt de btw? > Eigenaren van zonnepanelen

Heel globaal moet u het volgende doen:
• Verstuur het formulier "Opgaaf zonnepaneelhouders";
• Geef uw rekeningnummer door;
• Vul uw BTW-aangifte in.

Zo lijkt het redelijk eenvoudig, lees wel alle instructies van de belastingdienst goed door!! Niet vergeten om aan te geven dat u met de KOR, de Kleine OndernemersRegeling, mee wilt doen (vraag 2b van het formulier), dan hoeft u vanaf het komende kalenderjaar niets meer op de geven of te administreren. BTW aangifte doet u altijd achteraf per kwartaal. U moet in het eerste kalenderjaar van uw zonnestroomsysteem dus maximaal 4 aangiftes doen: 1 keer de aangifte na het kwartaal van de aanschaf (waarmee u de BTW terugkrijgt) en voor de volgende kwartalen in hetzelfde kalenderjaar dus nog maximaal 3 nul-aangiftes.

U kunt ook tegen betaling een partij inhuren die het allemaal voor u regelt.


Nogmaals: zie de gegevens op de site van de belastingdienst.


>terug naar financiën

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens