Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»temperatuur en oriëntatie

Temperatuur en oriëntatie

Het vermogen van een zonnepaneel wordt aangegeven in Wattpiek (Wp). Een Wattpiek staat voor het vermogen in Watt wat een zonnepaneel produceert onder standaard testcondities (STC). Deze betreffen onder meer de stralingsintensiteit van de lichtbron (1000W per m²) en de temperatuur van de panelen (25°C).

Als een zonnepaneel in werkelijkheid wordt geplaatst wijken die condities natuurlijk af van de testcondities. Bij een heldere hemel kan de stralingsintensiteit oplopen tot meer dan 1100W/m² maar bij bewolking neemt deze af tot 20 - 300 W/m². De hoeveelheid zonlicht per jaar verschilt ook per locatie. In Nederland loopt deze op van Oost naar West: de westelijke kust vangt ongeveer 12% meer zonne-energie per jaar dan de oostgrens.

De vermogensproductie van een paneel neemt af als de temperatuur toeneemt. Hoe heter de zonnecellen, hoe minder deze produceren. De temperatuur van een paneel in de volle zon kan op een windstille dag zomaar oplopen tot 70 a 80 graden. Hierdoor kan de productie met zo'n 20% afnemen ten opzicht van de STC-waarde.

Alleen paneel wat loodrecht op de zonnestralen staat kan de volledige stralingsintensiteit van de zon benutten. Bij een vaste positie op een dak maakt daarom de oriëntatie en de hellingshoek uit voor de te verwachten stroomproductie. De ideale positie is een oriëntatie van 5 graden westelijker dan Zuid en een hellingshoek van 38 graden. Maar een hellingshoek van 15 graden produceert slechts 3% minder dan dit optimum, een oriëntatie pal op het Oosten geeft een afname van 10 tot 15%, afhankelijk van de hellingshoek. Het maakt hierbij ook nog uit wat voor soort panelen worden toegepast.


>lees meer over zonnestroomsysteem

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens