Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»financiën»zakelijk - KIA

Zakelijk - KIA

Vooraf: als u als ZZPer of eenmanszaak zonnepanelen laat leggen op uw woning kan het lonend zijn om dit op naam van een particuliere huisgenoot/partner te doen. Zowel de nota als de energierekening moet dan op diens naam staan. Dan kan hij/zij de BTW toch als particulier terugvragen, zie aldaar.

Voor de zakelijke investering in een zonnestroomsysteem kan de ondernemer gebruik maken van de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA) alsmede de gewone afschrijving over bijvoorbeeld vijf jaren. Deze fiscale voordelen dienen gecontroleerd en bevestigd te worden door de eigen accountant of belastingdeskundige. Fokker Zonnestroom kan namelijk niet zonder meer vaststellen of er recht is op betreffende aftrek. Er bestaan jaarlijkse limieten en in het algemeen kan gesteld worden dat de fiscale regelingen alleen tot voordeel kunnen leiden indien er sprake is van winst (in het lopende of afgelopen jaar of in de komende jaren)

De investeringsregelingen hebben hun basis in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 en zijn beschreven op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl > zakelijk > ondernemen > bedrijfskosten en investeren > investeringsregelingen

Met ingang van 1 januari 2015 is de de energie-investeringsaftrek (41,5%) niet meer van toepassing op kleine en middelgrote zonnestroomsystemen. Zie de site van de RVO

Omdat wij geen belastingdeskundige zijn aanvaarden wij voor bovenstaande beschrijving geen enkele aansprakelijkheid.


Nogmaals: zie de gegevens op de site van de Belastingdienst


>terug naar financiën

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens