Fokker Zonnestroom
Zonnepanelen»zonnestroomsysteem

Het zonnestroomsysteem

Bij een eenvoudig zonnestroomsysteem worden panelen in serie gekoppeld, zodat bij de omvormer een redelijk hoge spanning binnenkomt. Zo'n serieschakeling wordt string genoemd. Gebruikelijk is een string van 7 tot 20 panelen. De string wordt aangesloten op een omvormer.

zonnestroomsysteem De omvormer heeft drie functies.

De eerste is al besloten in de naam, hij moet de gelijkspanning van de zonnepanelen omzetten in wisselspanning met het juiste voltage zodat deze op het elektriciteitsnet kan worden afgeleverd. Om de stroom het net op te laten lopen geeft de omvormer een iets hoger voltage af dan het voltage op het elektriciteitsnet. Daarmee "duwt" hij de stroom het net op. Gevolg is wel dat de netspanning licht fluctueert. Daarom moet een omvormer op een aparte groep in de meterkast worden aangesloten.

De omvormer stemt ook de wisselspanning-fase af met de fase op het elektriciteitsnet. Deze moeten namelijk precies gelijk lopen. Als de stroom op het elektriciteitsnetwerk uitvalt, dan stopt de omvormer meteen. In theorie zou de omvormer gewoon kunnen doorgaan met de productie van wisselspanning, zodat je je apparaten thuis gewoon kunt blijven gebruiken. Maar zodra de wisselspanning van het elektriciteitsnetwerk weer terugkomt dan is de wisselspanning van de omvormer uit fase met die van het elektriciteitnetwerk en ontstaat er schade. Daarom schakelt iedere omvormer zich direct uit bij uitvallen van de netstroom.

Ten slotte zoekt de omvormer aan de zonnepanelen-kant permanent hoe er zoveel mogelijk power uit die string gehaald kan worden. Dit gebeurt door te fluctueren in spanning en stroom en hierbij het optimum te vinden. Dit optimum van een string heet MPP (Maximum Power Point).
Fokker Zonnestroom gebruikt bij een standaard systeem power optimizers per paneel. Deze nemen deze laatste taak van de omvormer over. Zie hierover meer bij schaduw en ontwerp.

Bij het ontwerpen van een zonnestroomsysteem moeten het aantal zonnepanelen en het aantal strings worden afgestemd op de te gebruiken omvormer. Ieder omvormermerk heeft omvormers van verschillende grootte. Meestal loopt de range van ongeveer 6 panelen tot meer dan 100 panelen per omvormer. De omvormers voor particuliere installaties werken veelal op 230 Volt (1-fase). De grotere omvormers moeten worden aangesloten op krachtstroom: 400V, 3-fasig.


>lees meer over schaduw en ontwerp

Fokker Zonnestroom
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens